Tỉ lệ chọi của các trường đại học sư phạm 2013

Các trường ĐH Sư phạm công bố tỉ lệ chọi năm 2013

Sau các trường Đại Học Y các trường Đại Học Sư phạm cũng đã công bố tỉ lệ chọi năm 2013

Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM


Tỉ lệ chọi đại học Sư phạm Đà Nẵng

Tỉ lệ chọi đại học Sư Phạm đại học Đà Nẵng năm 2013

Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi(theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 toàn ngành 1790 16222 1/9.06

Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm Tp.HCM

Trường: Đại học sư phạm Tp.HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi(theo số người ĐKDT) Tỉ lệ chọi(theo số người đến thi)
1 toàn ngành 2300 23.000 1/10

Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi(theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 Toàn ngành 3000 19000 1/6.3

 

Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại đây

Leave a Reply