Posts Tagged ‘dap an sinh hoc nam 2013’

Đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề năm 2013

Đáp án thi đại học môn Sinh khối B mã đề năm 2013

 

Môn sinh học kỳ thi đại học năm 2013 vừa kết thúc, đề thi đại học khối B môn Sinh học năm nay được đánh giá là tương đối vừa sức thí sinh. Để xem đáp án đề thi đại học môn  Sinh khối B mã đề năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:

Page 1 of 11