Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2013 tỉnh Lào Cai

Xem Điểm thi tốt nghiệp 2013 của các trường THPT tại Lào Cai, tại đây chúng tôi cập nhật Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại Lào Cai và đáp án tốt nghiệp 2013 kỳ thi THPT năm 2013 tại Lào Cai nhanh chóng, chính xác nhất.

diem thi tot nghiep 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được cập nhật ngay sau khi có thông tin từ các trường THPT theo lịch dưới đây.

Ngoài ra các bạn có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 và tất cả các môn thi của mình bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

hệ thống sẽ tự động trả về kết quả cho bạn ngay khi bộ giáo dục công bố điểm thi

Để tra cứu đáp án tốt nghiệp 2013 môn toán năm 2013 các bạn hãy soạn tin theo cú pháp :

TN      TOAN    Mãđề     Gửi     8749

Ví dụ : xem đáp án của môn toán mã đề 789 các bạn soạn tin nhắn :

TN    TOAN   789     Gửi     8749

Tra điểm thi tốt nghiệp THPT.

  DT   TênTỉnh     SBD Gửi     8749

(Tên tỉnh viết liền không dấu)

Các trường THPT tại tỉnh Lào Cai sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 18/6/2013, các bạn chú ý theo dõi trang diemthidaihoc2013.vn để cập nhật thông tin mới nhất về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Dưới đây là Danh sách các mã trường cấp 3 tại Lào Cai tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013:

Tỉnh Tên trường Địa chỉ Khu vực
08 000 Trung tâm GDTX số 1 TP Lào Cai Phường Duyên Hải TP Lào Cai 1
08 001 Trung tâm GDTX số 2 Tp Lào Cai Phường Thống Nhất Tp Lào Cai 1
08 002 Trung tâm GDTX Si Ma Cai Xã Si Ma Cai -H Si Ma Cai 1
08 003 Trung tâm GDTX Bát Xát Thị trấn Bát Xát -H Bát Xát 1
08 004 Trung tâm GDTX Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu -H Bảo Thắng 1
08 005 Trung tâm GDTX Sa Pa Thị trấn Sa Pa -H Sa Pa 1
08 006 Trung tâm GDTX Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên -H Văn Bàn 1
08 007 Trung tâm GDTX Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng -H Bảo Yên 1
08 008 Trung tâm GDTX Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà -H Bắc Hà 1
08 009 Trung tâm GDTX Mường Khương Xã Mường Khương -H Mường Khương 1
08 010 THPT chuyên tỉnh Lào Cai Phố Vạn Hoa -P. Kim Tân -Tp Lào Cai 1
08 011 THPT số 1 Tp Lào Cai Phường Cốc Lếu -Tp Lào Cai 1
08 012 THPT số 2 Tp Lào Cai Xã Cam Đường -Tp Lào Cai 1
08 013 THPT BC số 1 Tp Lào Cai Phường Duyên Hải -Tp Lào Cai 1
08 014 THPT BC số 2 Tp Lào Cai Xã Cam Đường -Tp Lào Cai 1
08 015 THPT DTNT tỉnh Phường Kim Tân -Tp Lào Cai 1
08 016 TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh Phố Vạn Hoa -P. Kim Tân -Tp Lào Cai 1
08 017 THPT Số 1 Si Mai Cai Xã Si Ma Cai -H Si Ma Cai 1
08 018 THPT Số 1 Bát Xát Thị trấn Bát Xát -H Bát Xát 1
08 019 THPT số 1 Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu -H Bảo Thắng 1
08 020 THPT số 2 Bảo Thắng Xã Xuân Giao -H Bảo Thắng 1
08 021 THPT số 3 Bảo Thắng Thị trấn Phong Hải -H Bảo Thắng 1
08 022 THPT Số 1 Sa Pa Thị trấn Sa Pa -H Sa Pa 1
08 023 THPT số 1 Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên -H Văn Bàn 1
08 024 THPT số 2 Văn Bàn Xã Võ Lao -H Văn Bàn 1
08 025 THPT số 1 Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng -H Bảo Yên 1
08 026 THPT số 2 Bảo Yên Xã Bảo Hà -H Bảo Yên 1
08 027 THPT số 1 Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà -H Bắc Hà 1
08 028 THPT số 1 Mường Khương Xã Mường Khương -H Mường Khương 1
08 029 THPT số 2 Mường Khương Xã Bản Lầu -H Mường Khương 1
08 030 THPT số 3 Bảo Yên Xã Nghĩa Đô -H Bảo Yên 1
08 031 THPT số 2 Bắc Hà Xã Bảo Nhai -H Bắc Hà 1

 

Tỉnh Tên trường Địa chỉ Khu vực
08 032 THPT số 2 Sa Pa Xã Bản Hồ -H Sa Pa 1
08 033 THPT số 3 Văn Bàn Xã Dương Quỳ -H Văn Bàn 1
08 034 THPT Số 2 Si ma cai Xã Sin Chiêng � H Si ma cai 1
08 035 THPT Số 2 Bát Xát Xã Bản Vượt � H Bát Xát 1

Leave a Reply