Điểm chuẩn Khoa Y – dược (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Hiện tại, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra điểm chẩm dự kiến của nhiều khoa. Với thống kê dựa trên điểm thi đại học năm 2013, thí sinh có thể tự đánh giá được điểm của mình.

Điểm chuẩn dự kiến được tính theo nguyên tắc tính tổng điểm của 3 môn thi với điểm ưu tiên. Khoa Y - dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 2 nhóm ngành chính:

diem-thi-dai-hoc-nam-2013

Thí sinh xem phòng thi với SBD

+ Ngành Dược học: Chỉ tiêu 44

Ngành có 685 thí sinh dự thi, tổng điểm cao nhất là 29,5 và thấp nhất là 6,0. Tổng số thí sinh có điểm thi từ 18,0 là 561. Vùng phổ điểm cụ thể theo bảng thống kê dưới đây:

 

Mức điếm 22,0 23,0 24,0 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0
Số TS đạt trở lên 417 356 259 166 125 88 42 19

 

Dựa theo phổ điểm này có thể nhận thấy điểm chuẩn của trường nhiều khả năng ấn định ở mức 26,5. Đối với mức 26,0 cơ hội không quá rộng mở.

+ Ngành Y đa khoa: Chỉ tiêu 44

Ngành có 417 thí sinh dự thi, tổng điểm cao nhất là 28,5 và thấp nhất là 7,0. Tổng số thí sinh có điểm thi từ 18,0 là 291. Vùng phổ điểm cụ thể theo bảng thống kê dưới đây:

 

Mức điếm 22,0 23,0 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0
Số TS đạt trở lên 176 146 100 78 58 43 31

 

Theo kết quả trên có thể nhận thấy điểm chuẩn của trường nhiều khả năng ấn định ở mức 25,5. Đối với mức 25,0 vẫn còn cơ hội nhưng không quá rộng mở.

Những kết quả trên vẫn chỉ mang tính chất tham khảo, để thí sinh có thể đánh giá điểm của mình theo điểm chuẩn dự kiến, cũng như khả năng đậu vào trường.

Hệ thống hiện nay đang cung cấp cho thí sinh tra cứu điểm thi một cách nhanh chóng nhất. Các thí sinh hãy vào Điểm thi đại học năm 2013 để cập nhật thông tin thường xuyên.

Leave a Reply