Đáp án thi tốt nghiệp môn Lý mã đề 531, 247,.. năm 2013

Đáp án thi tốt nghiệp môn Lý mã đề 531 và đáp án tốt nghiệp môn Lý các mã đề khác được cập nhật tại đây !

Để nhận kết quả sớm nhất của môn đề thi đại học môn LY  tất cả các mã đề ngay khi môn thi kết thúc, Bạn có thể soạn tin theo cú pháp:

 

TN     TÊNMÔN      MÃĐỀ          gửi  8749

 

ví dụ : để tra cứu đáp án môn LY kỳ thi tốt nghiệp THPT mã đề 531 thí sinh soạn tin nhắn như sau:

 

TN      LY      531         gửi   8749

Để tra đáp án môn LY mã đề 356,337,318,326,539,519 thí sinh soạn tin theo cú pháp:

  TN      LY      256         gửi   8749

  TN      LY     637         gửi   8749

 TN      LY      368         gửi   8749

 TN      LY      236         gửi   8749

TN      LY      589         gửi   8749

TN      LY      319          gửi   8749

Đáp án thi tốt nghiệp năm 2013, sẽ được cập nhật sớm nhất trên website http://diemthidaihoc2013.vn

- Xem đáp án môn địa lý năm 2013:
http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-dia-ly-nam-2013-2/

- Xem đáp án môn hóa học năm 2013:
http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-thi-tot-nghiep-mon-hoa-hoc-2013-tat-ca-cac-ma-de/

- Xem đáp án môn sinh học năm 2013:

http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-tot-nghiep-mon-sinh-2013/

 

 

Leave a Reply