Đáp án đề thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2013 mã đề 318-374- 482-758 -872-916

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2013 Hệ Giáo dục thường xuyên

 

Để nhận đáp án môn Vật lý đề thi tốt nghiệp năm 2013 hệ giáo dục thường xuyên, tất cả các mã đề ngay khi môn thi kết thúc, Bạn có thể soạn tin theo cú pháp:

 

TN     TÊNMÔN      MÃĐỀ          gửi  8749

 

ví dụ : nhận đáp án môn Vật lý mã đề 318 ngay sau khi môn thi kết thúc, thí sinh soạn tin nhắn như sau:


TN      ly      318        gửi   8749

( tên môn học có thể gi là : ly, vatly )


 

Để tra đáp án môn vật lý mã đề  318 – 374 – 482 – 758 – 872 – 916 thí sinh soạn tin theo cú pháp:

  TN      ly      872        gửi   8749

 TN      ly      758         gửi   8749

 TN       ly      374         gửi   8749

TN      ly      916         gửi   8749

 TN       ly      482        gửi   8749

 

Đáp án thi tốt nghiệp năm 2013, sẽ được cập nhật sớm nhất trên website http://diemthidaihoc2013.vn

- Xem đáp án môn địa lý năm 2013:
http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-dia-ly-nam-2013-2/

- Xem đáp án môn hóa học năm 2013:
http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-thi-tot-nghiep-mon-hoa-hoc-2013-tat-ca-cac-ma-de/

- Xem đáp án môn sinh học năm 2013:

http://diemthidaihoc2013.vn/dap-an-tot-nghiep-mon-sinh-2013/

Leave a Reply