Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013

Để tra cứu đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A của năm 2013 ngay khi Bộ Giáo dục công bố:

Soạn tin theo cú pháp:

DA       TÊNMÔN       MÃĐỀ         GỬI 8749

Ví dụ: Để tra cứu đáp án đề thi lý khối A năm 2013 mã đề 460 thí sinh soạn tin như sau:

DA   Ly   460   gửi 8749

Hiện tại Đề Thi Đáp án Môn Vật Lý khối A+A1 năm 2013 đang được cập nhật.

Tham khảo Đáp án đề thi đại học môn Vật Lý khối A+A1 năm 2012:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc thí sinh đạt kết quả cao trong đề thi đại học môn vật lý khối A năm 2013.

Leave a Reply