Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013 ( gợi ý giải )

Đáp án đề thi đại học môn Anh khối D ( Gợi ý)

 

Chiều ngày 9/7 , các thí sinh khối D vừa kết thúc môn thi Tiếng Anh đề thi đại học năm 2013. Các thầy cô đánh giá đề thi năm nay tuy hơi dài nhưng vừa sức với thí sinh.

Để phục vụ cho nhu cầu tra cứu điểm thi, đáp án đề thi ĐH – CĐ năm 2013 chúng tôi đã mời các chuyên gia, các thầy cô hiện đang giảng dạy tại các trường đại học đến để cung cấp đáp án gợi ý môn Toán khối B năm 2013 sớm nhất

Trong khi chờ đợi đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2013 chính thức của Bộ giáo dục chúng ta sẽ cùng tham khảo đáp án gợi ý giải đề thi môn ANH của các thầy cô.

Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi và đáp án thi đại học môn Tiếng Anh của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2013.

 

Hiện tại các Thầy cô giáo đang giải đề, đáp án sẽ được cập nhật sau ít phút nữa!

 

Đề thi đại học môn Anh khối D năm 2013: tải tại đây

 

Gợi ý đáp án đề thi đại học môn Anh Văn khối D năm 2013

 

Đáp án vẫn đang tiếp tục cập nhật

ANH: 572
1B-2B-3D-4D-5D-6B-7B-8C-9C-10B-11B-12A-13C-14D-15C-16A-17A-18C-19A-20A-21A-22C-23A-24C-25C-26A-27B-28B-29A-30A-31A-32C-39D-40B-41A-42B-43D-44D-45C-46D-56A-57B-58B-59C-60B-61C-62B-63B-64C-68D-69A-70B-71D-72C-73D-74B-75B-76C-77A-78A-79A-80D
ANH: 815
1A-2B-3D-4B-5A-6C-7C-8D-9D-10C-11A-12B-13D-14D-15B-16D-17C-18B-19B-20C-21B-22D-23A-24B-25C-26D-27C-28B-29C-30A40C-41B-42C-43D-44B-45D-46B-47A-48D-49A-50A-51A-52B-53A-54D-55D-56A-57C-58A-59A-68A-69A-70D-71DB-72A-73D-74C-75C-76C-77C-78D-79C-80B

 

ANH: 962
1A-2D-3A-4C-5A-6D-7D-8D-9B-10B-11C-12B-13B-14B-15A-16C-17B-18C-19A-20A-21B-22D-23A-24D-25D-26D-27C-28D-38A-39B-40B-41B-42D-43D-44D-45B-46D-47A-48C-49C-50C-51D-52B-53C-54C-55C-56D-57D-58B-59B-68B-69B-70B-71D-72B-73A-74C-75C-76B-77D-78C-79A-80C

 

ANH: 359
1A-2C-3D-4B-5A-6C-7B-8A-9C-10C-11D-12B-13D-14D-15B-16B-17C-18D-19A-20A-21D-22C-23C-24B-25B-26C-27C-28D-29D-30C-31D-32A-33B-34A-35A-36A-37A-38B-39D-40D-41C-42D-43A-44C-45C-46B-47C-48B-59A-60D-61B-62B-63A-64B-65D-66D-67A-68A-69A-70C-71A-72B-73A-74B-75B-76D-77C-78A-79D-80C

 

ANH: 637
1B-2A-3A-4D-5B-6B-7B-8D-9D-10A-11A-12D-13D-14C-15A-16C-17D-18C-19C-20A-21B-22C-23B-24B-25C-26D-27D-28B-29B-30B40C-41A-42D-43D-44B-45C-46D-47D-48B-49B-50B-51C-52B-53C-54B-55D-56D-57C-58A-59D-60A-68A-69D-70A-71D-72C-73D-74B-75B-76A-77B-78B-79C-80D
ANH: 419
1A-2C-3B-4A-5D-6D-7B-8C-9B-10C-11A-12B-13A-14B-15D-16C-17C-18C-19B-20D-21A-22C-23B-24A-25C-26B-27D-28A-29A-38A-39A-40D-41B-42D-43C-44A-45C-46D-47B-48D-49B-50A-51B-52D-53B-54D-55C-56D-57C-58B-59B-60B-61D-62A-63C-64A-65D-66D-67B-68A-69B-70B-71B-72C-73C-74D-79B-80A

 

Để tra cứu đáp án đề thi đại học các môn thi trắc nghiệm năm 2013  nhanh chóng và chính xác nhất thí sinh soạn tin theo cú pháp như sau:

 

DA     TÊNMÔN      MÃĐỀ      Gửi      8749

 

Ví dụ: để tra cứu đáp án đề thi đại học môn Anh khối D năm 2013 mã đề 145 , thí sinh soạn tin theo cú pháp:

 

DA    ANH    145    Gửi    8749

Ngoài ra, để nhận điểm thi đại học năm 2013 nhanh nhất, ngay khi Bộ Giáo dục và đạo tạo công bố,thí sinh soạn tin theo cú pháp:

 

 DH      SBD     Gửi      8749

 

Ví dụ: Để nhận điểm thi đại học năm 2013 của thí sinh Số báo danh BK123 thí sinh soạn tin nhắn như sau:

 

DH        BK123    gửi      8749

 

Xemdiemdaihoc2013.edu.vn Cập nhật các thông tin đáp án đại học năm 2013, điểm thi đại học năm 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo nhanh nhất- chính xác nhất

Leave a Reply